Ngày thành lập Tổng Công ty 4/3/1968

19/08/2010 Tổng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa tiền thân là Đội khảo sát cầu đường trực thuộc Ty Giao thông vận tải, được thành lập ngày 04/3/1968 tại Quyết định số 446TCDC/TH của Chủ tịch UBHC tỉnh Thanh Hóa.
Trải qua các thời kỳ xây dựng, phát triển và trưởng thành đến nay Tổng công ty đã trở thành đơn vị tư vấn có uy tín hàng đầu trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực khảo sát, thiết kế công trình giao thông.

Hội đồng quản trị thống nhất lấy ngày 04/3 hàng năm làm ngày truyền thống của Tổng công ty.