TTCC tổ chức tập huấn ATVSLĐ và khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

04/10/2014

        

         Với phương châm"Con người là tài sản của xã hội và sức khỏe là vốn quý của con người" Lãnh đạo TTCC rất quan tâm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe người lao động và kế hoạch đào tạo, triển khai công tác ATVSLĐ.


         Năm 2014, TTCC đã tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động vào ngày 23/9 và ngày 02/10.
         Việc tổ chức tư vấn và khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV trong Tổng công ty là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của TTCC đối với mỗi CBCNV. Đặc biệt là giúp cho CBCNV phấn khởi, chăm lo đến sức khỏe của mình, từ đó yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, việc chăm lo sức khỏe cho người lao động còn có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng nguồn nhân lực có sức khỏe tốt đáp ứng các yêu cầu về phát triển của Tổng công ty trong tương lai./.