Đại hội Đảng bộ TCT CP tư vấn XDGT Thanh Hóa (TTCC) lần thứ XV, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

19/08/2010 Ngày 25/4/2010, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2010 -2015 gồm 07 đồng chí đại diện cho các Chi bộ Khảo sát, chi bộ Thiết kế và Chi bộ Liên Phòng. Thay mặt BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đ/c Ngô Chiến Thắng Bí thư Đảng bộ đã nhận nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn tới Ban thường vụ thành ủy và BCH nhiệm kỳ 2005- 2010.