Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng giao thông. Tổng công ty chúng tôi luôn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư lành nghề, nhiều kinh nghiệm, tăng cường tập huấn theo định kỳ để đảm bảo tốt nhất cho công tác thí nghiệm kiểm định của công trình.