- Để đảm bảo tốt chất lượng cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công tốt thì bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của nhà thầu tư vấn giám sát.
            - Công việc giám sát thi công công trình mà Tổng công ty thực hiện:
            + Giám sát chất lượng thi công công trình
            + Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động
            + Giám sát tiến độ thực hiện công việc
            + Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng
            + Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công
            + Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định
            + yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng theo đúng hợp đồng
            + Từ chối nghiệm thu công trình không đạt yêu cầu chất lượng
            + Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi
            + Đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế
            + Xác nhận bản vẽ hoàn công
Một số hình ảnh các dự án mà Tổng công ty đã thực hiện