Các số liệu khảo sát địa chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thiết kế, thi công và liên quan trực tiếp đến độ ổn định, tính bền vững cũng như kinh phí đầu tư xây dựng của công trình. Tổng công ty chúng tôi qua 45 năm hoạt động và phát triển đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác khảo sát địa chất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với những Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có năng lực chuyên môn, thâm niên công tác lâu năm nhiều kinh nghiệm và những công nhân kỹ thuật bậc cao lành nghề trong lĩnh vực khoan khảo sát địa chất, địa chất công trình, xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện… Với máy móc thiết bị và phòng thí nghiệm đầy đủ hiện đại.
Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, vị trí của từng công trình và yêu cầu của chủ đầu tư, chúng tôi thực hiện các công việc sau:
- Lập đề cương khảo sát địa chất bao gồm xác định khối lượng, vị trí và số lượng lỗ khoan, dự kiến chiều sâu lỗ khoan thăm dò, tiêu chuẩn khảo sát áp dụng hiện hành, các chỉ tiêu cơ lý cần thí nghiệm
- Khoan lấy mẫu đất, đá và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU)
- Phân tích các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất đá trong phòng thí nghiệm
- Phân tích các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước trong phòng thí nghiệm
- Kết cấu giếng quan trắc mực nước ngầm
- Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất, bao gồm báo cáo chi tiết về điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, kiến nghị phương án nền móng cho phù hợp. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định.
 


Một số hình ảnh khả sát địa chất công trình đã thực hiện:
Công trình: Đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng. Nối QLộ 1A với đường HCM

Công trình: Cầu Nam Khê
Công trình: Cầu Thạch Quảng