Những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, TTCC đã đạt được những thành tựu đáng kể và được khen thưởng:

- Huân chương lao động hạng 3.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

- Cờ thi đua và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 


 
 
 

   

   
     

 
* Một số công trình được VECAS công nhận sản phẩm tư vấn chất lượng cao:

- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 217 đoạn Km27 - Km94+500.

- Đường ra Cảng Nghi Sơn.

- Đại lộ Lê Lợi.

- Cầu treo Cẩm Lương

   
  * Một số dự án tiêu biểu TTCC đã thực hiện trong những năm gần đây:

- Hợp phần I- Phát triển đường đô thị Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP Thanh Hóa.

- Đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Đường vành đai TP Thanh Hóa.

- Nâng cấp Quốc lộ 47 đoạn Thanh Hóa - Sầm Sơn ( Km0 - Km15)

- Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 217 đoạn Km27 - Km94+500.

- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 45 đoạn Km80+656 - Km111+400.

- Đường Bắc Nam 2 - KKT Nghi Sơn.

- Đường Đông Tây 4 - KKT Nghi Sơn.

- Đường Bắc Nam 1B - KKT Nghi Sơn.

- Tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua TP Thanh Hóa).

- Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Dốc Xây - đầu tuyến tránh TP Thanh Hóa.

- Đường cao tốc Việt Trì - Lào Cai ( Km40 - Km54).

- Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

- Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Mông Dương - Móng Cái (gói thầu 10,11)

- Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70 ( đoạn Km0 - Km188).

- Cầu Đông Hương

- Cầu Đông Hải
           - Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 47 đoạn Km22+600 - Km53, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT (lý trình cũ Km20+600 - Km51)...